V letošním školním roce si připomínáme 40. výročí zřízení mateřské školy v Omicích. Základní škola v Omicích byla pro nedostatek žáků uzavřena v červenci 1980 a hned v srpnu se začalo s přestavbou na školu mateřskou, jednotřídní, s celodenním provozem. Projekt vypracoval pan ing. Miloš Brzobohatý. Na pomocných pracech se podíleli i místní důchodci pod vedením pana Martina Drimla. Přestavba v hodnotě 800 000 Kčs byla zdárně dokončena již koncem roku a slavnostně otevřena 3. ledna 1981.

Za dobu své existence prošla škola i zahrada mnoha proměnami, úpravami a personálními změnami.

Kronika
Mateřská škola má i svoji kroniku, kterou v lednu 1981 započala psát tehdejší paní ředitelka Renata Petrčková. Od roku 2006 v ní už ale bohužel další záznamy uvedeny nejsou. Rádi bychom na tuto tradici navázali a chybějící roky doplnili alespoň o faktografické údaje a společné školní fotografie.

Chci Vás proto i tímto článkem oslovit a požádat o pomoc. Máte-li doma fotky či jiné vzpomínky na omická školní léta Vaše či Vašich dětí, prosím, podělte se o ně s námi (msomice@volny.cz)! Pomůžete nám doplnit a zachovat kus historie naší obce pro další generace.

Oslava výročí
I když je plánování v dnešní nejisté době hodně obtížné, rádi bychom ve spolupráci se zřizovatelem mateřské školy Obcí Omice a společně s Vámi toto výročí oslavili!

Pokud situace dovolí, plánujeme v sobotu 12. června 2021 v odpoledních hodinách budovu mateřské školy zpřístupnit veřejnosti a za příznivého počasí oslavit na školní zahradě 40 let od vybudování MŠ Omice. Kromě výstavy školních fotografií a výtvarných prací dětí se můžete těšit na zábavné odpoledne plné her v podání Brněnských písničkových tetin spojené s pasováním letošních předškoláků.

Za celý kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Pernová

Oslava 40. výročí MŠ Omice byla z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace ZRUŠENA!

 

Mateřská škola Omice 2019/2020

Uplynulých deset měsíců nám v mateřské škole sice uteklo jako voda, ale bylo naplněno spoustou krásných událostí a zajímavých okamžiků, o které bychom se s Vámi rádi podělili.

Na podzim roku 2019 se MŠ zapojila do literární a výtvarné soutěže pořádané spolkem MAS Bobrava. Téma „Můj nejkrásnější zážitek z prázdnin“ oslovilo mnoho dětí, a tak jsme se jedno deštivé dopoledne ve vzpomínkách vrátili k jednomu z nejkrásnějších období v roce – k létu. Navštívili jsme muzeum, vydali se na výlet lodí i vlakem, potápěli se s mořskými živočichy a trávili čas s rodiči na zahradě… Výhra, přesněji první místo v I. kategorii, nebyla naším primárním cílem, ale udělala všem dětem velikou radost, protože Martínek Fertig se o svou sladkou odměnu uměl podělit… První místo v soutěži nám zajistilo i účast na výukovém programu Labyrintu SVČ Lužánky v Brně, kterého se zúčastníme na podzim nového školního roku.

První měsíce školního roku patřily nejen seznamování se s devíti novými kamarády, ale i ochutnávání dozrávajícího ovoce a vlastnoručně upečeného štrůdlu, hrám v pestrobarevné záplavě spadaného listí na školní zahradě, tvoření z přírodnin či výrobě strašidel z vydlabaných dýní.

V době předvánoční nás sice v několika vlnách početně oslabily neštovice, ale na vánoční setkání s rodiči ve školce se nám podařilo napéct perníčky i nazkoušet volnou dramatizaci pohádky „Boudo, budko“, která byla v repertoáru dětských her ještě mnoho týdnů po jejím uvedení. Společně s rodiči ozdobený strom ručně vyráběnými baňkami nám celou akci připomínal ještě i po Vánocích. Ačkoliv letošní zima pořádnou sněhovou nadílkou děti nepotěšila, nic jim nebránilo vystačit si alespoň s tou trochou a na několik hodin ozdobit naši školní zahradu pořádnými sněhuláky. S jízdou na lopatě už to bylo těžší, na druhou stranu i na blátě to jelo!

S návratem do školky po dvouměsíčních jarních „koronavirových prázdninách“ se náš každodenní pobyt venku omezil z hygienických a bezpečnostních důvodů pouze na školní zahradu. Ta byla v době nečekaného volna doplněna o nové hračky i herní prvky – houpačku, dřevěný domeček, odrážedla.

I v letošním roce mne potěšil zájem ze strany rodičů předškoláků o společnou přípravu dětí na školní docházku v podobě edukativně stimulačních skupin. V průběhu deseti setkání jsme rozvíjeli hravou formou schopnosti a dovednosti dětí v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky, sluchového i zrakového vnímání, matematických představ, řeči, myšlení a časoprostorové orientace. „Edukačky“, jak s dětmi pravidelné přípravě na čtení, psaní, počítání zkráceně říkáme, by nebyly u dětí tolik oblíbené, kdyby se rodiče aktivně nezapojovali. Velké ocenění tak patří nejen dětem za jejich usilovnou práci, ale právě i rodičům za jejich čas, trpělivost a odvahu vrátit se zpět k dětským hrám.

S koncem školního roku přišlo loučení – doba, kdy jsem si uvědomila, jak velmi mi bude chybět moje věrná asistentka Sašenka, to nejpevnější Vojtíkovo objetí, Terezčino nadšení do tvoření, Robinkovy zvídavé pomněnkové oči, Marečkovo oslovení „paní učitelko“, Elinčina prosba o učesání rybího copu, při hrách nepolapitelný Jeníček a Baruščin úsměv. Vypouštíme předškoláky do nové životní etapy s vroucím přáním, aby se jim splnily všechny dětské sny, nejen ty o jejich budoucím povolání ze školkového tabla.

Mateřská škola je v průběhu letních prázdnin 2020 uzavřena z důvodu nutných oprav – výměny podlahových krytin a dveří v šatně dětí, výměny bezpečnostního zařízení u vchodových dveří, výmalby školní kuchyně a provozních prostor MŠ. V příštím školním roce již bude většina časově náročných nutných oprav hotova, proto se v případě zájmu ze strany rodičů bude možné domluvit i na prázdninovém provozu MŠ. Do budoucna budeme rádi, když se nám postupně podaří na školní zahradě vybudovat část se zpevněnou plochou pro jízdu na odrážedlech a koloběžkách, upravit pískoviště, doplnit hřiště o herní prvky pro děti nejmenší a původní krásné květinové a ovocné záhony zakomponovat do zahrady tak, aby byly dětem co nejvíce k užitku.

V příštím školním roce 2020/2021 nastoupí do mateřské školy devět nových dětí a osmnáct zas o kus větších mazáků. Poměrově budeme mít 16 kluků a 11 děvčat, čemuž chceme přizpůsobit hlavně nové herní kouty ve třídě školky – dopravní s výbavou pro stavbu silnic a železnic, koutek pro tvoření z rozmanitých konstruktivních stavebnic, dílnu s novým dřevěným ponkem a nářadím. Hudební koutek budeme mít díky sponzorskému daru firmy Čevor spol. s r.o. doplněn o sadu dvanácti drumbenů. Drumben je český výrobek – sedák a buben v jednom, který u dětí rozvíjí především rytmické cítění.

Na školní rok 2019/2020 jen tak rychle nezapomeneme, a to díky nošení roušek, se kterými jsme se zvěčnili i na společné školní fotografii (tu bez roušek najdete na www.msomice.cz), a na to, co přinese ten příští, se už nyní těšíme!

Za celý kolektiv MŠ Omice Vám přeji krásné léto
Mgr. Marta Pernová

 

Článek byl publikován v Omickém zpravodaji. 

Školní zahrada

S návratem do školky po „koronavirových prázdninách“ se náš každodenní pobyt venku omezil pouze na školní zahradu. Čím více času tady trávíme, tím více si s dětmi uvědomujeme, jak krásně nám tu mezi kvetoucími rostlinami a novými herními prvky je. Jarní období na naší školní zahradě děti zachytily malbou temperovými barvami…

 

Sněhuláci letošní zimy

Ačkoliv nás letošní zima pořádnou sněhovou nadílkou nepotěšila, nic dětem v MŠ nebránilo vystačit si alespoň s tou trochou a na několik hodin ozdobit naši školní zahradu pořádnými sněhuláky. S jízdou na lopatě už to bylo těžší, na druhou stranu i na blátě to jede!

 

Můj nejkrásnější zážitek z prázdnin

Martin Fertig VÝLET VLAKEM
Vylet_vlakem_FERTIG

Na podzim roku 2019 se MŠ zapojila do literární a výtvarné soutěže pořádané spolkem MAS Bobrava. Téma „Můj nejkrásnější zážitek z prázdnin“ oslovilo mnoho dětí, a tak jsme se jedno deštivé dopoledne ve vzpomínkách vrátili k jednomu z nejkrásnějších období v roce – k létu.

Navštívili jsme muzeum, vydali se na výlet lodí i vlakem, potápěli se s mořskými živočichy a trávili čas s rodiči na zahradě… Výhra, přesněji první místo v I. kategorii, nebyla naším primárním cílem, ale udělala všem dětem velikou radost, protože Martínek Fertig se o svou sladkou odměnu uměl podělit…

Vojtěch Křivánek VÝLET LODÍ
KRIVANEK_Vojtech_Vylet_lodi

Jan Vašíček ŠNORCHLOVÁNÍ V MOŘI
VASICEK_Jan_Snorchlovani_v_mori

Antonín Ďásek BAGROVÁNÍ NA ZAHRADĚ
DASEK_Antonin_Bagrovani_na_zahrade

Martin Bařina VÝSTAVA TANKŮ
BARINA_Martin_Vystava_tanku

První místo v soutěži bylo také oceněno odměnou pro celou třídu formou výukového programu Labyrintu (pracoviště Střediska volného času Lužánky v Brně), kterého se zúčastníme do konce letošního školního roku.

Mgr. Marta Pernová
MŠ Omice

Podzim v MŠ

První tři měsíce nového školního roku patřily v naší mateřské škole nejen seznamování se s novými kamarády, ale také pozorování měnící se přírody. Pan PODZIM zavítal i k nám… a byl opravdu pestrobarevný.

Ochutnávali jsme dozrávající ovoce, vyzkoušeli pečené brambory s česnekem a upekli jablečný štrůdl. Naučili jsme se rozeznávat jehličnaté a listnaté stromy, z barevného listí a přírodnin vyrobili sovičky a stonožku. Na školní zahradě bylo snadné se ztratit v záplavě spadaného listí, které děti s radostí každý den přehrabovaly z jedné hromady na druhou. V druhé polovině října ozdobila a doslova rozsvítila naši mateřskou školu také zvířátka a strašidla z vydlabaných dýní. A to všechno za doprovodu mnoha krásných pohádek, básní a písní…

Nyní už se těšíme na další kouzelné období – dobu vánoční! Přijďte se za námi podívat ve středu 11. prosince v 16.00 h a pomozte nám ozdobit náš vánoční strom.

Mgr. Marta Pernová
MŠ Omice

Školní rok 2018/2019 v MŠ Omice

Konec školního roku je spojen nejen s radostným očekáváním blížících se letních prázdnin, ale i s bilancováním uplynulých deseti měsíců. V mateřské škole jsme se na školní rok 2018/2019 podívali i z hlediska numerického:

3 projekty (Celé Česko čte dětem, Zdravá 5, Čtenářská pregramotnost), do kterých se MŠ zapojila;

5 veřejných vystoupení dětí v rámci oslav v MŠ i akcí obce Omice;

9 předškolních dětí bylo připraveno na nástup do základních škol;

10. místo jsme i díky Vám obsadili v soutěži ve sběru papíru;

12 realizovaných výukových programů a divadelních představení pro děti v MŠ;

16:12 poměr kluků a holek ve třídě;

21 dětí průměrná měsíční docházka;

202 dní, kdy byla MŠ v provozu…

…a nespočetné množství zážitků!

 

Krásné léto Vám všem a na začátku září se těšíme na viděnou!

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v červnovém čísle Omického zpravodaje.

Oslava Dne matek v MŠ

Květnový svátek všech maminek jsme v mateřské škole oslavili tradičně společnou akcí pro rodiče a děti. Krátké vystoupení tentokrát ovládly melodie z večerníčku o včelích medvídcích, které se v průběhu letošního jara staly v MŠ velkým hitem. S květinou a malým dárkem v ruce popřály děti básničkou všem maminkám a po štípané puse je vyzvaly ke společnému tanci.

Celé akci předcházely velké přípravy, do kterých se i ti nejmenší zapojovali s velkou chutí – vyráběli dárky i rekvizity, pekli sušenky, podíleli se na výzdobě třídy a vytvořili galerii portrétů svých maminek v šatně. Dne, kdy do školky přijdou jejich nejmilejší, se nemohli dočkat. Závěrečný veliký potlesk si všichni opravdu zasloužili!

Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem maminkám, které se v průběhu roku zapojovaly do dění v mateřské škole. Jejich pomoc, nápady a podpora jsou neocenitelné! Děkujeme.

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v květnovém čísle Omického zpravodaje.

V průběhu měsíce února, března a dubna se podařilo v MŠ Omice zrealizovat 10 lekcí Edukativně stimulačních skupin pro předškoláky a jejich rodiče.

Tento program, jehož autorkami jsou speciální pedagožka Mgr. Jiřina Bednářová a psycholožka PhDr. Vlasta Šmardová z Pedagogicko-psychologické poradny v Brně, si klade za cíl systematicky rozvíjet u předškoláků schopnosti a dovednosti důležité pro zvládání trivia (tj. budoucí čtení, psaní, počítání).

Grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, orientace v prostoru a čase, základní matematické představy, řeč a logické myšlení tvořily hlavní náplň všech realizovaných činností. Děti si navíc osvojovaly pracovní návyky a procvičovaly svoje sociální a komunikační dovednosti. V druhé části kurzu jsme při rozvoji jednotlivých oblastí využívali i bohaté nabídky didaktických pomůcek a her dostupných v mateřské škole.

Z devíti předškoláků využilo této nabídky přípravy na vstup do ZŠ nad rámec výuky v MŠ šest rodičů. Jim i dětem děkuji za trpělivost a čas, který kurzu věnovali!

Se všemi předškolními dětmi a jejich rodiči se v červnu ještě slavnostně společně rozloučíme.

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v dubnovém čísle Omického zpravodaje.