Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Omice

Výsledky přijímacího řízení jsou uveřejněny v sekci Zápis do MŠ.

Rozhodnutí bude vydáno dne 22. 5. 2019, v době od 10.00 h do 15.00 h v mateřské škole.