msomice.cz

V říjnu letošního roku byly spuštěny nové webové stránky Mateřské školy Omice. Podnětem k jejich změně nebyla jenom potřeba sjednocení formy a obsahu stránek, ale i negativní odezva ze strany rodičů, kteří se cítili být nedostatečně informováni o dění v mateřské škole.

Pro zpřehlednění struktury webových stránek byl obsah rozdělen do šesti hlavních kategorií:

Mateřská škola – základní informace o MŠ, jejím provozu a projektech, do kterých je zapojena;

Aktuality – nové příspěvky na webu rozdělené dle obsahu do rubrik (informace pro rodiče, články ze zpravodaje, akce v MŠ, hlášky dětí aj.);

Akce – kalendář událostí členěný podle měsíců a doplněný o bližší informace týkající se jednotlivých akcí;

Školní jídelna – základní informace o stravování v MŠ;

Dokumenty – Školní vzdělávací program, Školní řád MŠ, Přihláška k předškolnímu vzdělávání aj. k dispozici ke stažení;

Fotogalerie – výběr fotografií z akcí MŠ rozdělený do jednotlivých galerií.

Služeb profesionálních odborníků jsme zatím nevyužili. Na jednoduchém grafickém zpracování se výběrem barevné škály, která se bude měnit dle ročních období, podílely i děti. Zobrazení stránek je pro lepší dostupnost optimalizováno i pro mobily a tablety.

Nový redakční systém, nová struktura webu i grafické zpracování si kladou za cíl přehledně sdělovat důležité základní informace o MŠ i informace o aktuálním dění a akcích v mateřské škole. Proklikejte se novými stránkami – jsou tu pro Vás!

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v říjnovém čísle Omického zpravodaje.