Mateřská škola Omice se v letošním roce zapojila do celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, která si klade za cíl probudit u dětí zájem o knížky a podpořit tak rozvoj představivosti, paměti, myšlení i emocionálního zdraví.

Březen – měsíc knihy – jsme ve školce věnovali zábavnému seznamování se s literaturou a jejími žánry. Děti si přinesly své oblíbené knížky a představovaly je svým kamarádům. V námětových hrách na knihkupectví a na knihovnu se učily, jak se starat o knížky a jak je lze třídit. Vyzkoušely si, jak nelehkou práci mají spisovatelé a ilustrátoři, když knížku tvoří. Vedle těchto aktivit děti také dramatizovaly pohádky, vyráběly záložky či rozpoznávaly pohádkové melodie. Na závěr tematického bloku se chystáme navštívit ještě místní knihovnu, kde bychom rádi překvapili paní knihovnici tím, co už všechno o knížkách víme.

Do světa pohádek a pohádkových příběhů se s dětmi přenášíme i v průběhu celého roku, když před poledním odpočinkem z knížek předčítáme. Potěšilo by nás radost z četby sdílet společně s Vámi. Proto nám dovolte totou cestou oslovit všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety i strýce a pozvat je ke společnému čtení do naší mateřské školy. Přijďte nám svůj oblíbený pohádkový příběh přečíst! Budeme se těšit.

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v březnovém čísle Omického zpravodaje.

Zimní radovánky v MŠ

Radost, jakou nám nejen na školní zahradě MŠ letos zima svou sněhovou nadílkou udělala, zachycují i další fotografie ve fotogalerii.

Fotografie byly publikovány v únorovém čísle Omického zpravodaje.

Ohlédnutí za adventem v MŠ

Dobu čekání na nejkrásnější svátky v roce jsme v mateřské škole zaplnili mnoha akcemi a připomněli si s dětmi nejeden lidový zvyk a tradici.

Dny do Vánoc nám odpočítával adventní kalendář umístěný v šatně MŠ, který zpříjemňoval čekání dětem i rodičům hravými úkoly a hádankami.

6. prosince nás na předvánoční atmosféru naladil koncert dětí ze základní umělecké školy pod vedením paní Jany Stackeové. Koledováním jsme zahájili i tvořivou dílnu 11. prosince, na které jsme společně s rodiči a dětmi vyrobili papírové ozdoby a nastrojili vánoční strom.

Do pečení lineckého cukroví se děti vrhly s chutí a radami, jak pečení cukroví probíhá s maminkami a babičkami doma. A i když se uždibovalo po kouscích již v průběhu vyvalování těsta, vypichování i následného lepení marmeládou, zbyly ještě dva plné talíře pro všechny, kteří přišli na vánoční dílničku. Perníčky jsme upekli „jen“ z papíru a ozdobili bílou temperovou barvou, radost však mohly působit na oknech omické sokolovny všem, kteří se zúčastnili sobotního vánočního jarmarku. Tam si ty opravdové perníčky děti nakonec nazdobily.

Kouzlu předpovídání budoucnosti, ke kterým tradiční zvyky Vánoc přímo vybízejí, jsme neodolali ani my v mateřské škole. Na to, co nás čeká v novém roce, jsme se ptali při rozkrajování jablíček, házení bačkorou či pouštění lodiček.

Vyvěštěné zdraví a štěstí, rodinnou pohodu a mnoho příjemných setkání v novém roce 2019 Vám za kolektiv MŠ Omice přeje Mgr. Marta Vašicová.

Článek byl publikován v lednovém čísle Omického zpravodaje.

O hloupých čertech

Výtvarné zpracování dojmů z pohádky „O hloupých čertech“ divadla Netratrdlo:

Obrázky byly publikovány v prosincovém čísle Omického zpravodaje.

Podzimní tvoření v MŠ

Krásné říjnové počasí a barevné listí lákalo děti v mateřské škole ke tvoření v přírodě. A tak nám na školní zahradě ožil nejeden drak z listí a podzimní skřítek. Uvázáno bylo mnoho kytic a barevně roztříděno několik hromad listí, které vábily k řádění. Z radosti, kterou nám tyto činnosti přinášely, budeme čerpat energii po zbytek sychravě laděných podzimních dnů.

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v listopadovém čísle Omického zpravodaje.

msomice.cz

V říjnu letošního roku byly spuštěny nové webové stránky Mateřské školy Omice. Podnětem k jejich změně nebyla jenom potřeba sjednocení formy a obsahu stránek, ale i negativní odezva ze strany rodičů, kteří se cítili být nedostatečně informováni o dění v mateřské škole.

Pro zpřehlednění struktury webových stránek byl obsah rozdělen do šesti hlavních kategorií:

Mateřská škola – základní informace o MŠ, jejím provozu a projektech, do kterých je zapojena;

Aktuality – nové příspěvky na webu rozdělené dle obsahu do rubrik (informace pro rodiče, články ze zpravodaje, akce v MŠ, hlášky dětí aj.);

Akce – kalendář událostí členěný podle měsíců a doplněný o bližší informace týkající se jednotlivých akcí;

Školní jídelna – základní informace o stravování v MŠ;

Dokumenty – Školní vzdělávací program, Školní řád MŠ, Přihláška k předškolnímu vzdělávání aj. k dispozici ke stažení;

Fotogalerie – výběr fotografií z akcí MŠ rozdělený do jednotlivých galerií.

Služeb profesionálních odborníků jsme zatím nevyužili. Na jednoduchém grafickém zpracování se výběrem barevné škály, která se bude měnit dle ročních období, podílely i děti. Zobrazení stránek je pro lepší dostupnost optimalizováno i pro mobily a tablety.

Nový redakční systém, nová struktura webu i grafické zpracování si kladou za cíl přehledně sdělovat důležité základní informace o MŠ i informace o aktuálním dění a akcích v mateřské škole. Proklikejte se novými stránkami – jsou tu pro Vás!

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v říjnovém čísle Omického zpravodaje.

Co se dělo v MŠ o letních prázdninách

V průběhu prázdnin proběhla v mateřské škole důležitá obnova interiérů, která zapříčinila nemožnost zajištění letního provozu.

Podnětné prostředí má vliv na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, proto třídu a přilehlé prostory oživila nová výmalba i dekorace na stěnách, které primárně vycházejí z vlastních dětských prací. Podlahu zútulnil nový velkoplošný koberec i kobercové výřezy s různorodou tematikou. Nedostatek úložných prostor vyřešily nové skříňové sestavy, čímž se nám podařilo docílit optického zvětšení prostoru a rozdělení třídy do jednotlivých herních koutů, které vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Z celkového počtu dvaceti osmi zapsaných dětí je převaha chlapců. Z toho důvodu byl oblíbený „dopravní“ herní koutek zvětšen a dovybaven nejen novými auty, ale i dopravním kobercem. Děvčatům byla pořízena nová dřevěná kuchyňka, která svou výškou odpovídá potřebám této věkové skupiny. Celek dotvořily ručně šité polštáře a podsedáky od paní ředitelky.

Cílem našeho snažení bylo oživení a částečné dovybavení třídy. Jestli se nám to povedlo, necháme na zvážení zejména děti, které v prostorách MŠ tráví nejvíce času. Jejich rozzářené oči a úsměv na rtech nám budou za naše úsilí největší odměnou. Ostatně přijďte se podívat sami!

Dovolte mi ještě touto cestou poděkovat Zastupitelstvu obce Omice za vstřícnost při realizaci oprav a všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v zářijovém čísle Omického zpravodaje.