Otevření MŠ Omice

MŠ Omice bude v provozu od pondělí 12. dubna 2021 dle podmínek, o kterých budou rodiče informováni e-mailem.

V mateřské škole se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání pouze předškolním dětem, pro které je toto vzdělávání povinné. Děti mladší nemají přítomnost v mateřské škole ještě povolenou.

 

Zápis do MŠ Omice na školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Omice vyhlašuje v souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2021/2022 do mateřské školy.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2. května do 16. května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, bude organizace zápisu přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Více informací v sekci Zápis do MŠ.

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy budou vyvěšeny na internetových stránkách školy dne 26. 5. 2021 pod registračním číslem, které zákonní zástupci dostanou na svoji e-mailovou adresu.

Rozhodnutí o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání je nutné si vyzvednout OSOBNĚ v kanceláři školy v těchto termínech:

  • 27. 5. 2021 v době od 10.00 hod. do 11.00 hod.
  • 28. 5. 2021 v době od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

ZŠ Troubsko

Veškeré informace a formuláře k zápisu naleznete na webových stránkách školy: Zápis do ZŠ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – Základní a mateřská škola Troubsko (zs-troubsko.cz)


ZŠ Střelice u Brna

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDE PROBÍHAT OD 1. 4. – 30. 4. 2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ. Podmínky přijetí a materiály k zápisu naleznete na stránkách školy: Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022 – Školy obce Střelice u Brna (streliceubrna.cz)

Materialy_k_zapisu

Uzavření MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomností dětí v mateřské škole od 27. února 2021 do 21. března 2021.

Mateřská škola Omice bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  Rodiče obdrží bližší informace mailem.

Ošetřovné
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavřeného vzdělávacího zařízení. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je min. 400 Kč za den.

Více informací najdete na stránkách ČSSZ:
Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 se nemění – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

 

V letošním školním roce si připomínáme 40. výročí zřízení mateřské školy v Omicích. Základní škola v Omicích byla pro nedostatek žáků uzavřena v červenci 1980 a hned v srpnu se začalo s přestavbou na školu mateřskou, jednotřídní, s celodenním provozem. Projekt vypracoval pan ing. Miloš Brzobohatý. Na pomocných pracech se podíleli i místní důchodci pod vedením pana Martina Drimla. Přestavba v hodnotě 800 000 Kčs byla zdárně dokončena již koncem roku a slavnostně otevřena 3. ledna 1981.

Za dobu své existence prošla škola i zahrada mnoha proměnami, úpravami a personálními změnami.

Kronika
Mateřská škola má i svoji kroniku, kterou v lednu 1981 započala psát tehdejší paní ředitelka Renata Petrčková. Od roku 2006 v ní už ale bohužel další záznamy uvedeny nejsou. Rádi bychom na tuto tradici navázali a chybějící roky doplnili alespoň o faktografické údaje a společné školní fotografie.

Chci Vás proto i tímto článkem oslovit a požádat o pomoc. Máte-li doma fotky či jiné vzpomínky na omická školní léta Vaše či Vašich dětí, prosím, podělte se o ně s námi (msomice@volny.cz)! Pomůžete nám doplnit a zachovat kus historie naší obce pro další generace.

Oslava výročí
I když je plánování v dnešní nejisté době hodně obtížné, rádi bychom ve spolupráci se zřizovatelem mateřské školy Obcí Omice a společně s Vámi toto výročí oslavili!

Pokud situace dovolí, plánujeme v sobotu 12. června 2021 v odpoledních hodinách budovu mateřské školy zpřístupnit veřejnosti a za příznivého počasí oslavit na školní zahradě 40 let od vybudování MŠ Omice. Kromě výstavy školních fotografií a výtvarných prací dětí se můžete těšit na zábavné odpoledne plné her v podání Brněnských písničkových tetin spojené s pasováním letošních předškoláků.

Za celý kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Pernová

Oslava 40. výročí MŠ Omice byla z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace přesunuta na měsíc září 2021!