Otevření MŠ Omice

MŠ Omice bude v provozu od pondělí 12. dubna 2021 dle podmínek, o kterých budou rodiče informováni e-mailem.

V mateřské škole se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání pouze předškolním dětem, pro které je toto vzdělávání povinné. Děti mladší nemají přítomnost v mateřské škole ještě povolenou.

 

Zápis do MŠ Omice na školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Omice vyhlašuje v souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2021/2022 do mateřské školy.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2. května do 16. května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, bude organizace zápisu přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Více informací v sekci Zápis do MŠ.

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy budou vyvěšeny na internetových stránkách školy dne 26. 5. 2021 pod registračním číslem, které zákonní zástupci dostanou na svoji e-mailovou adresu.

Rozhodnutí o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání je nutné si vyzvednout OSOBNĚ v kanceláři školy v těchto termínech:

  • 27. 5. 2021 v době od 10.00 hod. do 11.00 hod.
  • 28. 5. 2021 v době od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

ZŠ Troubsko

Veškeré informace a formuláře k zápisu naleznete na webových stránkách školy: Zápis do ZŠ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – Základní a mateřská škola Troubsko (zs-troubsko.cz)


ZŠ Střelice u Brna

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDE PROBÍHAT OD 1. 4. – 30. 4. 2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ. Podmínky přijetí a materiály k zápisu naleznete na stránkách školy: Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022 – Školy obce Střelice u Brna (streliceubrna.cz)

Materialy_k_zapisu

Uzavření MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomností dětí v mateřské škole od 27. února 2021 do 21. března 2021.

Mateřská škola Omice bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  Rodiče obdrží bližší informace mailem.

Ošetřovné
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavřeného vzdělávacího zařízení. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je min. 400 Kč za den.

Více informací najdete na stránkách ČSSZ:
Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 se nemění – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

 

Soutěž s panem Popelou

Kvůli mimořádnému snížení výkupních cen sběrového papíru s platností od 1. 12. 2019 nebude již každý měsíc přistaven modrý kontejner u omické samoobsluhy pro sběr netříděného papíru.

Děkujeme Vám za pomoc při sběru papíru v uplynulých letech! Naše mateřská škola takto získala nemalé finanční příspěvky na nové hračky, pomůcky a vybavení.