Uzavření MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomností dětí v mateřské škole od 27. února 2021 do 21. března 2021.

Mateřská škola Omice bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  Rodiče obdrží bližší informace mailem.

Ošetřovné
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavřeného vzdělávacího zařízení. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je min. 400 Kč za den.

Více informací najdete na stránkách ČSSZ:
Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 se nemění – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)