Prodloužení omezení provozu MŠ do 11. dubna 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR  dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. dubna 2021. Pokračuje se tedy v dosavadním režimu.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (vlada.cz)