Zápis do MŠ Omice na školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Omice vyhlašuje v souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2021/2022 do mateřské školy.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2. května do 16. května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, bude organizace zápisu přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Více informací v sekci Zápis do MŠ.

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy budou vyvěšeny na internetových stránkách školy dne 26. 5. 2021 pod registračním číslem, které zákonní zástupci dostanou na svoji e-mailovou adresu.

Rozhodnutí o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání je nutné si vyzvednout OSOBNĚ v kanceláři školy v těchto termínech:

  • 27. 5. 2021 v době od 10.00 hod. do 11.00 hod.
  • 28. 5. 2021 v době od 14.00 hod. do 15.00 hod.