Distanční vzdělávání

V případech, kdy dojde  na základě vládního nařízení k uzavření MŠ, tedy k zákazu osobní přítomnosti dětí v MŠ, poskytuje  mateřská škola vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Distanční výuka je založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem.  Učitelé předávají jednou týdně prostřednictvím domluvené komunikační platformy (mail, web MŠ) či papírovou formou rodičům tipy na  aktivity tematicky zaměřené i inspirativní, vhodné pro domácí prostředí.

Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP školy.

Aktivity pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání jsou cíleny na systematickou přípravu na vzdělávání v základní škole a jsou na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte individualizovány tak, aby co nejlépe odpovídaly jeho potřebám.

Oblasti vývoje dítěte, kterým se distanční forma vzdělávání věnuje:

  • jemná motorika, grafomotorika,
  • zrakové vnímání,
  • prostorová orientace, orientace v čase,
  • základní matematické představy,
  • řeč, myšlení,
  • sluchové vnímání,
  • pracovní návyky (koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost aj.)

 


Distanční vzdělávání v době od 27. února 2021 do 11. dubna 2021 bude v MŠ OMICE realizováno touto formou:

  • úkoly v papírové formě pro děti předškolního věku budou každý týden ve středu k vyzvednutí v MŠ v době od 16.00 h do 16.30 h,
  • rodiče obdrží mailem instrukce k úkolům a tipy na další vhodné aktivity na doma.

 

Inspirace z webu

ČT edu
Zábavná vzdělávací videa pro předškoláky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Kouzelná školka
Kouzelná školka — Pořady — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Předškoláci
Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole. » Předškoláci – omalovánky, pracovní listy (predskolaci.cz)