Projekty

Projekt „Jak funguje svět“ (reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018167“) je spolufinancovaný Evropskou unií.  Cílem projektu je rozvoj dětí v mateřské škole prostřednictvím realizace projektových dnů ve výuce i mimo školu a využití ICT ve vzdělávání.

 


MŠ Omice je zapojena do celorepublikového vzdělávacího programu Zdravá 5, který je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Děti se zábavnou a interaktivní formou seznamují se zásadami zdravého stravování.

 


MŠ Omice je od roku 2019 zaregistrovaná v celostátní kampani Celé Česko čte dětem na podporu rozvoje emocionálního zdraví dětí formou pravidelného předčítání dětem.

 


 

Mrkvička je síť mateřských škol a 1. a 2. ročníků základních škol se zájmem o ekologickou výchovu. Jejím cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.