Dokumenty

Školní vzdělávací program

Školní řád

 

Zápis z třídních schůzek rodičů MŠ Omice, ze dne 9. září 2020

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zmocnění k odvádění dítěte

 

Podmínky provozu MŠ Omice v období do konce školního roku 2019/2020

Dodatek dokumentu: Podmínky provozu MŠ Omice v období do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Vnitřní předpis k úplatě za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Vnitřní předpis k úplatě za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 

Mateřská škola Omice Informační memorandum