Mateřská škola

Mateřská škola Omice byla přebudována ze základní školy. Je umístěna v přízemní budově, situované do středu obce. Mateřská škola je jednotřídní, je určena pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, třída je heterogenní. V prostoru třídy jsou vytvořeny zájmové kouty pro děti, je zde prostor pro rušnější činnosti i klidnější hry a odpočinek dětí. Na mateřskou školu navazuje zahrada, která je využívána pro tvořivé hry a sportovní aktivity v průběhu celého roku. Zahrada je prostorná, vybavená pískovištěm, dřevěnými průlezkami, zahradním domkem, částečně zastíněná vzrostlými stromy.

Mateřská škola při své vzdělávací činnosti využívá umístění obce v krásné přírodní oblasti s lesy, poli a loukami, což umožňuje environmentální výchovu dětí nenásilnou formou.

 

Ředitelka Ivanka Janačíková, DiS.

Učitelka Denisa Staňková

Výpomoc při pobytu venku Irena Flodrová

 

Vedoucí školní jídelny Marie Uhříčková

Kuchařka Milena Slováková

Školnice Drahomíra Švejdová