Co se dělo v MŠ o letních prázdninách

V průběhu prázdnin proběhla v mateřské škole důležitá obnova interiérů, která zapříčinila nemožnost zajištění letního provozu.

Podnětné prostředí má vliv na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, proto třídu a přilehlé prostory oživila nová výmalba i dekorace na stěnách, které primárně vycházejí z vlastních dětských prací. Podlahu zútulnil nový velkoplošný koberec i kobercové výřezy s různorodou tematikou. Nedostatek úložných prostor vyřešily nové skříňové sestavy, čímž se nám podařilo docílit optického zvětšení prostoru a rozdělení třídy do jednotlivých herních koutů, které vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Z celkového počtu dvaceti osmi zapsaných dětí je převaha chlapců. Z toho důvodu byl oblíbený „dopravní“ herní koutek zvětšen a dovybaven nejen novými auty, ale i dopravním kobercem. Děvčatům byla pořízena nová dřevěná kuchyňka, která svou výškou odpovídá potřebám této věkové skupiny. Celek dotvořily ručně šité polštáře a podsedáky od paní ředitelky.

Cílem našeho snažení bylo oživení a částečné dovybavení třídy. Jestli se nám to povedlo, necháme na zvážení zejména děti, které v prostorách MŠ tráví nejvíce času. Jejich rozzářené oči a úsměv na rtech nám budou za naše úsilí největší odměnou. Ostatně přijďte se podívat sami!

Dovolte mi ještě touto cestou poděkovat Zastupitelstvu obce Omice za vstřícnost při realizaci oprav a všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v zářijovém čísle Omického zpravodaje.

 

Hlášky dětí 2017/2018

Adam

Paní učitelko, ve skříňce jsou ještě tři děcka! (= v šatně)

Dneska jsem přišel pozdě, protože jsem snědl tolik kokosových bucht. (= buchet)

Radim

Taťka je šéf „DEMLÉNU“, a proto nemusí nic dělat.

Dominik

Paní učitelko, můžu si jít hrát do kohoutku? (= do hracího koutku)

Klárka T.

Klárko, je ještě někdo v šatně?
Klárka dlouho přemýšlí a pak vítězně řekne: Ano, králíček! (= Toník má značku králíčka)

Verunka

Jak se jmenuje mláďátko od hada?
HADICE!

Jak se jmenuje mláďátko od orla?
ORLÍNEK!

Lucka

Jak se jmenuje mláďátko od kravičky?
KRAVÁTKO!

Jeník

Chceš s mrkvičkou, nebo s KOČOLÁDOU?