Školní jídelna

Součástí MŠ Omice je školní kuchyně. Připravuje se v ní strava pro děti mateřské školy, dále doplňkově pro zaměstnance a cizí strávníky (důchodce), kteří si odebírají stravu v jídlonosičích.

 

Podklady pro placení školného a stravného převodem na účet

Číslo účtu 180977117

Kód banky 0300

Variabilní symbol  rodné číslo dítěte

Konstantní symbol 0308

Do textu uveďte jméno dítěte.

Platbu je třeba provést tak, aby částka byla připsána na účet nejpozději do 10. v měsíci. 

 

Dodatek ke směrnici ke školnímu stravování