Provozní informace

PROVOZNÍ DOBA MŠ

pondělí až pátek   6:30–16:00 hodin

Rodičům je doporučeno přivádět děti do 8.00 hod. V jinou dobu lze dítě přivést (vyzvednout) po předchozí domluvě s učitelkou, aby byla pro dítě zajištěna strava a bezpečnost.

Vyzvedávání dětí probíhá od 14.30 hod. do 16.00 hod. Děti jdoucí po obědě je možné vyzvednout od 12.15 hod. do 12.30 hod. Mimo tuto dobu je budova z bezpečnostních důvodů uzavřena.

Provoz mateřské školy bude zcela přerušen v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN.

KONZULTACE

konzultační hodiny: dle domluvy 

ORGANIZACE DNE

6.30 – 9.30 scházení dětí,  svačina, hry a činnosti dle volby dětí, individuální, skupinové a frontální činnosti

9.30 – 9.45 příprava na pobyt venku

9.45 – 11.45 pobyt venku

11.45 – 12.30 příprava na oběd, oběd

12.30 – 14.00 odpočinek, spánek dle potřeby dětí, klidné činnosti dětí

14.00 – 16.00 postupná svačina, individuální práce s dětmi, hry a činnosti do odchodu dětí z mateřské školy

USPOŘÁDÁNÍ DNE RESPEKTUJE INTERVALY MEZI JÍDLY, ZAJIŠŤUJE DĚTEM ODPOČINEK (MLADŠÍM DĚTEM SPÁNEK) A TAKÉ ZDRAVÝ A HARMONICKÝ ROZVOJ DĚTSKÉ OSOBNOSTI.

Organizace činností je ponechána na volbě učitelky, musí však zajišťovat zdravý, bezpečný a radostný pobyt dětí v mateřské škole.