Projekty

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1  Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 


MŠ Omice je od září 2021 zapojena do projektu Se Sokolem do života, ve kterém se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

 


 

 

Projekt „Jak funguje svět“ (reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002485) je spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta a  vzdělávání pedagogů.

 


MŠ Omice je zapojena do celorepublikového vzdělávacího programu Zdravá 5, který je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Děti se zábavnou a interaktivní formou seznamují se zásadami zdravého stravování.

 


MŠ Omice je od roku 2019 zaregistrovaná v celostátní kampani Celé Česko čte dětem na podporu rozvoje emocionálního zdraví dětí formou pravidelného předčítání dětem.

 


 

Mrkvička je síť mateřských škol a 1. a 2. ročníků základních škol se zájmem o ekologickou výchovu. Jejím cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.