Zápis do MŠ

Zápis se provádí 1x ročně (duben-květen). Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým (webové stránky, vývěska).