Zápis do MŠ

Zapis do MS

 

 

20190329110159
20190329110307

Pozn.
Zápis se provádí 1x ročně (duben-květen). Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým (webové stránky, vývěska).