Zápis do MŠ

20190521093532
20190521093558

 


Zápis do MŠ Omice na školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole I

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole II

 

Pozn.
Zápis se provádí 1x ročně (duben-květen). Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým (webové stránky, vývěska).