Zápis do MŠ

Rozhodnutí_o_PŘIJETÍ_k_předškolnímu_vzdělávání 2020
Rozhodnutí_o_NEPŘIJETÍ_k_předškolnímu_vzdělávání

 

INFORMACE O PŘEVZETÍ
Rozhodnutí k přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zákonní zástupci uvedení v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou osobně vyzvednout Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí dítěte v Mateřské škole Omice

v úterý 26. 5. 2020
v době od 9.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

 

S sebou si přinesou občanský průkaz. Pokud některému ze zákonných zástupců nebude stanovený termín vyhovovat, může se telefonicky na čísle 602 492 419 v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. dohodnout na jiném termínu.

Při vstupu do školy a ze školy se na zákonné zástupce vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:¹

  •  Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
  •  Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
  •  Neshromažďovat se ve větším počtu osob před budovou mateřské školy.
  •  Po příchodu do MŠ použít dezinfekci, která je umístěna u vchodových dveří.
  •  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

¹ MŠMT. Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. ©2013 – 2020 [cit. 2020‐05‐04]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

Pozn.
Zápis se provádí 1x ročně (duben-květen). Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým (webové stránky, vývěska).