Dokumenty

Školní vzdělávací program

Školní řád

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Prohlášení o řádném očkování

Zmocnění k odvádění dítěte

 

Podmínky provozu MŠ Omice v období do konce školního roku 2019/2020

Dodatek dokumentu: Podmínky provozu MŠ Omice v období do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Vnitřní předpis k úplatě za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020

 

Zápis z třídní schůzky rodičů MŠ Omice, ze dne 3. 9. 2019

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče dětí MŠ Omice ve školním roce 2018/2019

 

Mateřská škola Omice Informační memorandum