Školní jídelna

Součástí MŠ Omice je školní kuchyně. Připravuje se v ní strava pro děti mateřské školy, dále doplňkově pro zaměstnance a cizí strávníky (důchodce), kteří si odebírají stravu v jídlonosičích.

Stravování v MŠ – pokyny a pravidla pro rodiče (ke stažení)
20230918121545
Podklady pro placení školného a stravného převodem na účet

Číslo účtu 2502643064

Kód banky 2010

Variabilní symbol  číslo dítěte

Konstantní symbol 0308

Do textu uveďte jméno dítěte.

Platbu je třeba provést tak, aby částka byla připsána na účet nejpozději do 10. v měsíci.