Otevření MŠ Omice

MŠ Omice bude v provozu od pondělí 12. dubna 2021 dle podmínek, o kterých budou rodiče informováni e-mailem.

V mateřské škole se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání pouze předškolním dětem, pro které je toto vzdělávání povinné. Děti mladší nemají přítomnost v mateřské škole ještě povolenou.

 

Zápis do MŠ Omice na školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Omice vyhlašuje v souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2021/2022 do mateřské školy.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2. května do 16. května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, bude organizace zápisu přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Více informací v sekci Zápis do MŠ.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

ZŠ Troubsko

Veškeré informace a formuláře k zápisu naleznete na webových stránkách školy: Zápis do ZŠ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – Základní a mateřská škola Troubsko (zs-troubsko.cz)


ZŠ Střelice u Brna

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDE PROBÍHAT OD 1. 4. – 30. 4. 2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ. Podmínky přijetí a materiály k zápisu naleznete na stránkách školy: Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022 – Školy obce Střelice u Brna (streliceubrna.cz)

Materialy_k_zapisu

Uzavření MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomností dětí v mateřské škole od 27. února 2021 do 21. března 2021.

Mateřská škola Omice bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  Rodiče obdrží bližší informace mailem.

Ošetřovné
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavřeného vzdělávacího zařízení. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je min. 400 Kč za den.

Více informací najdete na stránkách ČSSZ:
Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 se nemění – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

 

V letošním školním roce si připomínáme 40. výročí zřízení mateřské školy v Omicích. Základní škola v Omicích byla pro nedostatek žáků uzavřena v červenci 1980 a hned v srpnu se začalo s přestavbou na školu mateřskou, jednotřídní, s celodenním provozem. Projekt vypracoval pan ing. Miloš Brzobohatý. Na pomocných pracech se podíleli i místní důchodci pod vedením pana Martina Drimla. Přestavba v hodnotě 800 000 Kčs byla zdárně dokončena již koncem roku a slavnostně otevřena 3. ledna 1981.

Za dobu své existence prošla škola i zahrada mnoha proměnami, úpravami a personálními změnami.

Kronika
Mateřská škola má i svoji kroniku, kterou v lednu 1981 započala psát tehdejší paní ředitelka Renata Petrčková. Od roku 2006 v ní už ale bohužel další záznamy uvedeny nejsou. Rádi bychom na tuto tradici navázali a chybějící roky doplnili alespoň o faktografické údaje a společné školní fotografie.

Chci Vás proto i tímto článkem oslovit a požádat o pomoc. Máte-li doma fotky či jiné vzpomínky na omická školní léta Vaše či Vašich dětí, prosím, podělte se o ně s námi (msomice@volny.cz)! Pomůžete nám doplnit a zachovat kus historie naší obce pro další generace.

Oslava výročí
I když je plánování v dnešní nejisté době hodně obtížné, rádi bychom ve spolupráci se zřizovatelem mateřské školy Obcí Omice a společně s Vámi toto výročí oslavili!

Pokud situace dovolí, plánujeme v sobotu 12. června 2021 v odpoledních hodinách budovu mateřské školy zpřístupnit veřejnosti a za příznivého počasí oslavit na školní zahradě 40 let od vybudování MŠ Omice. Kromě výstavy školních fotografií a výtvarných prací dětí se můžete těšit na zábavné odpoledne plné her v podání Brněnských písničkových tetin spojené s pasováním letošních předškoláků.

Za celý kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Pernová

 

Hlášky dětí 2020/2021

Baruška

Paní učitelko, já se jdu vykakuškat!

 

Štěpánek

Dneska mě vyzvedne tetka Peťka a Vojťák auťák.

 

Mirkova reakce na slova paní učitelky, že je ostříhaný:

Ano, já jsem byl u paní kadeřnicové!

 

Štěpánkova reakce na upozornění paní učitelky, že má umazanou pusu, ať si ji jde umýt:

Já nemusím, já mám jazyk jak stěrače, ten to umyje…

 

Adámek po probuzení na lehátku vstane a s rukama nad hlavou povídá:

Já jsem kojonavijus!

 

Štěpánek

Dneska pro mě přijde babi „čáry máry“… Ona má kouzelnou hůlku a bydlí v malém bytečku v Rosicích.

 

Štěpánkova reakce na otázku paní učitelky, jestli se dnes dobře vyspal:

Ano, dozelena jsem se vyspal…

Mateřská škola Omice 2019/2020

Uplynulých deset měsíců nám v mateřské škole sice uteklo jako voda, ale bylo naplněno spoustou krásných událostí a zajímavých okamžiků, o které bychom se s Vámi rádi podělili.

Na podzim roku 2019 se MŠ zapojila do literární a výtvarné soutěže pořádané spolkem MAS Bobrava. Téma „Můj nejkrásnější zážitek z prázdnin“ oslovilo mnoho dětí, a tak jsme se jedno deštivé dopoledne ve vzpomínkách vrátili k jednomu z nejkrásnějších období v roce – k létu. Navštívili jsme muzeum, vydali se na výlet lodí i vlakem, potápěli se s mořskými živočichy a trávili čas s rodiči na zahradě… Výhra, přesněji první místo v I. kategorii, nebyla naším primárním cílem, ale udělala všem dětem velikou radost, protože Martínek Fertig se o svou sladkou odměnu uměl podělit… První místo v soutěži nám zajistilo i účast na výukovém programu Labyrintu SVČ Lužánky v Brně, kterého se zúčastníme na podzim nového školního roku.

První měsíce školního roku patřily nejen seznamování se s devíti novými kamarády, ale i ochutnávání dozrávajícího ovoce a vlastnoručně upečeného štrůdlu, hrám v pestrobarevné záplavě spadaného listí na školní zahradě, tvoření z přírodnin či výrobě strašidel z vydlabaných dýní.

V době předvánoční nás sice v několika vlnách početně oslabily neštovice, ale na vánoční setkání s rodiči ve školce se nám podařilo napéct perníčky i nazkoušet volnou dramatizaci pohádky „Boudo, budko“, která byla v repertoáru dětských her ještě mnoho týdnů po jejím uvedení. Společně s rodiči ozdobený strom ručně vyráběnými baňkami nám celou akci připomínal ještě i po Vánocích. Ačkoliv letošní zima pořádnou sněhovou nadílkou děti nepotěšila, nic jim nebránilo vystačit si alespoň s tou trochou a na několik hodin ozdobit naši školní zahradu pořádnými sněhuláky. S jízdou na lopatě už to bylo těžší, na druhou stranu i na blátě to jelo!

S návratem do školky po dvouměsíčních jarních „koronavirových prázdninách“ se náš každodenní pobyt venku omezil z hygienických a bezpečnostních důvodů pouze na školní zahradu. Ta byla v době nečekaného volna doplněna o nové hračky i herní prvky – houpačku, dřevěný domeček, odrážedla.

I v letošním roce mne potěšil zájem ze strany rodičů předškoláků o společnou přípravu dětí na školní docházku v podobě edukativně stimulačních skupin. V průběhu deseti setkání jsme rozvíjeli hravou formou schopnosti a dovednosti dětí v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky, sluchového i zrakového vnímání, matematických představ, řeči, myšlení a časoprostorové orientace. „Edukačky“, jak s dětmi pravidelné přípravě na čtení, psaní, počítání zkráceně říkáme, by nebyly u dětí tolik oblíbené, kdyby se rodiče aktivně nezapojovali. Velké ocenění tak patří nejen dětem za jejich usilovnou práci, ale právě i rodičům za jejich čas, trpělivost a odvahu vrátit se zpět k dětským hrám.

S koncem školního roku přišlo loučení – doba, kdy jsem si uvědomila, jak velmi mi bude chybět moje věrná asistentka Sašenka, to nejpevnější Vojtíkovo objetí, Terezčino nadšení do tvoření, Robinkovy zvídavé pomněnkové oči, Marečkovo oslovení „paní učitelko“, Elinčina prosba o učesání rybího copu, při hrách nepolapitelný Jeníček a Baruščin úsměv. Vypouštíme předškoláky do nové životní etapy s vroucím přáním, aby se jim splnily všechny dětské sny, nejen ty o jejich budoucím povolání ze školkového tabla.

Mateřská škola je v průběhu letních prázdnin 2020 uzavřena z důvodu nutných oprav – výměny podlahových krytin a dveří v šatně dětí, výměny bezpečnostního zařízení u vchodových dveří, výmalby školní kuchyně a provozních prostor MŠ. V příštím školním roce již bude většina časově náročných nutných oprav hotova, proto se v případě zájmu ze strany rodičů bude možné domluvit i na prázdninovém provozu MŠ. Do budoucna budeme rádi, když se nám postupně podaří na školní zahradě vybudovat část se zpevněnou plochou pro jízdu na odrážedlech a koloběžkách, upravit pískoviště, doplnit hřiště o herní prvky pro děti nejmenší a původní krásné květinové a ovocné záhony zakomponovat do zahrady tak, aby byly dětem co nejvíce k užitku.

V příštím školním roce 2020/2021 nastoupí do mateřské školy devět nových dětí a osmnáct zas o kus větších mazáků. Poměrově budeme mít 16 kluků a 11 děvčat, čemuž chceme přizpůsobit hlavně nové herní kouty ve třídě školky – dopravní s výbavou pro stavbu silnic a železnic, koutek pro tvoření z rozmanitých konstruktivních stavebnic, dílnu s novým dřevěným ponkem a nářadím. Hudební koutek budeme mít díky sponzorskému daru firmy Čevor spol. s r.o. doplněn o sadu dvanácti drumbenů. Drumben je český výrobek – sedák a buben v jednom, který u dětí rozvíjí především rytmické cítění.

Na školní rok 2019/2020 jen tak rychle nezapomeneme, a to díky nošení roušek, se kterými jsme se zvěčnili i na společné školní fotografii (tu bez roušek najdete na www.msomice.cz), a na to, co přinese ten příští, se už nyní těšíme!

Za celý kolektiv MŠ Omice Vám přeji krásné léto
Mgr. Marta Pernová

 

Článek byl publikován v Omickém zpravodaji.