Školní zahrada

S návratem do školky po „koronavirových prázdninách“ se náš každodenní pobyt venku omezil pouze na školní zahradu. Čím více času tady trávíme, tím více si s dětmi uvědomujeme, jak krásně nám tu mezi kvetoucími rostlinami a novými herními prvky je. Jarní období na naší školní zahradě děti zachytily malbou temperovými barvami…

 

Zápis do MŠ Omice

Zapis do MS 2020

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bude zápis do Mateřské školy Omice na školní rok 2020/2021 organizován bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne 11. KVĚTNA 2020 od 10.00 do 15.00 h. vhozením do schránky s nápisem ZÁPIS umístěné před budovou školy.

Více informací v sekci Zápis do MŠ.

Oznámení z PPP Brno Hybešova – ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V souvislosti s aktuálními mimořádnými opatřeními bychom Vás rádi požádali o trpělivost s dodáním podkladů pro realizaci odkladu školní docházky vzhledem k tomu, že aktuálně byla pozastavena veškerá přímá (osobní) práce s klienty. Jakmile pominou mimořádná opatření Vlády ČR, pokusíme se co nejdříve zrealizovat tato vyšetření a rodičům dodat podklady k žádosti o odklad školní docházky.

Uzavření MŠ Omice s platností od 17. 3. 2020 do odvolání

Vzhledem k ochraně veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a v návaznosti na stanovisko MŠMT k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol ze dne 10. 3. 2020, rozhodla ředitelka MŠ po konzultaci se zřizovatelem obce Omice o uzavření Mateřské školy Omice s účinností od úterý 17. 3. 2020 až do odvolání.

V případě potřeby vystaví ředitelka školky ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ elektronicky.

 

Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

provoz MŠ je nadále nepřerušen, avšak v souvislosti s šířením nákazy koronaviru Vás upozorňujeme, že do MŠ bude dítě přijato pouze zdravé, které nejeví známky respiračního onemocnění.

Žádáme rodiče, kteří nechodí do práce, a matky na mateřské dovolené, aby zvážili závažnost situace a do MŠ vodili děti pouze v nezbytných případech.

Děkujeme za pochopení!

Ivanka Janačíková, DiS.
MŠ Omice