Podzimní tvoření v MŠ

Krásné říjnové počasí a barevné listí lákalo děti v mateřské škole ke tvoření v přírodě. A tak nám na školní zahradě ožil nejeden drak z listí a podzimní skřítek. Uvázáno bylo mnoho kytic a barevně roztříděno několik hromad listí, které vábily k řádění. Z radosti, kterou nám tyto činnosti přinášely, budeme čerpat energii po zbytek sychravě laděných podzimních dnů.

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v listopadovém čísle Omického zpravodaje.

Radim

Reakce Radima na otázku, s čím si právě s kluky hrají:

My popelaříme! (= hra s popelářským autem)

Martínek F.

Jsem se dneska dobře vyspal a mám dobrou náladu… Asi někomu půjčím hračku.

msomice.cz

V říjnu letošního roku byly spuštěny nové webové stránky Mateřské školy Omice. Podnětem k jejich změně nebyla jenom potřeba sjednocení formy a obsahu stránek, ale i negativní odezva ze strany rodičů, kteří se cítili být nedostatečně informováni o dění v mateřské škole.

Pro zpřehlednění struktury webových stránek byl obsah rozdělen do šesti hlavních kategorií:

Mateřská škola – základní informace o MŠ, jejím provozu a projektech, do kterých je zapojena;

Aktuality – nové příspěvky na webu rozdělené dle obsahu do rubrik (informace pro rodiče, články ze zpravodaje, akce v MŠ, hlášky dětí aj.);

Akce – kalendář událostí členěný podle měsíců a doplněný o bližší informace týkající se jednotlivých akcí;

Školní jídelna – základní informace o stravování v MŠ;

Dokumenty – Školní vzdělávací program, Školní řád MŠ, Přihláška k předškolnímu vzdělávání aj. k dispozici ke stažení;

Fotogalerie – výběr fotografií z akcí MŠ rozdělený do jednotlivých galerií.

Služeb profesionálních odborníků jsme zatím nevyužili. Na jednoduchém grafickém zpracování se výběrem barevné škály, která se bude měnit dle ročních období, podílely i děti. Zobrazení stránek je pro lepší dostupnost optimalizováno i pro mobily a tablety.

Nový redakční systém, nová struktura webu i grafické zpracování si kladou za cíl přehledně sdělovat důležité základní informace o MŠ i informace o aktuálním dění a akcích v mateřské škole. Proklikejte se novými stránkami – jsou tu pro Vás!

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v říjnovém čísle Omického zpravodaje.

Vojtík

Reakce Vojtíka na upozornění paní učitelky, že ho z třetího přidání ovesné kaše může bolet břicho:

No tak se vykáknem!

Co se dělo v MŠ o letních prázdninách

V průběhu prázdnin proběhla v mateřské škole důležitá obnova interiérů, která zapříčinila nemožnost zajištění letního provozu.

Podnětné prostředí má vliv na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, proto třídu a přilehlé prostory oživila nová výmalba i dekorace na stěnách, které primárně vycházejí z vlastních dětských prací. Podlahu zútulnil nový velkoplošný koberec i kobercové výřezy s různorodou tematikou. Nedostatek úložných prostor vyřešily nové skříňové sestavy, čímž se nám podařilo docílit optického zvětšení prostoru a rozdělení třídy do jednotlivých herních koutů, které vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Z celkového počtu dvaceti osmi zapsaných dětí je převaha chlapců. Z toho důvodu byl oblíbený „dopravní“ herní koutek zvětšen a dovybaven nejen novými auty, ale i dopravním kobercem. Děvčatům byla pořízena nová dřevěná kuchyňka, která svou výškou odpovídá potřebám této věkové skupiny. Celek dotvořily ručně šité polštáře a podsedáky od paní ředitelky.

Cílem našeho snažení bylo oživení a částečné dovybavení třídy. Jestli se nám to povedlo, necháme na zvážení zejména děti, které v prostorách MŠ tráví nejvíce času. Jejich rozzářené oči a úsměv na rtech nám budou za naše úsilí největší odměnou. Ostatně přijďte se podívat sami!

Dovolte mi ještě touto cestou poděkovat Zastupitelstvu obce Omice za vstřícnost při realizaci oprav a všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v zářijovém čísle Omického zpravodaje.

 

Hlášky dětí 2017/2018

Adam

Paní učitelko, ve skříňce jsou ještě tři děcka! (= v šatně)

Dneska jsem přišel pozdě, protože jsem snědl tolik kokosových bucht. (= buchet)

Radim

Taťka je šéf „DEMLÉNU“, a proto nemusí nic dělat.

Dominik

Paní učitelko, můžu si jít hrát do kohoutku? (= do hracího koutku)

Klárka T.

Klárko, je ještě někdo v šatně?
Klárka dlouho přemýšlí a pak vítězně řekne: Ano, králíček! (= Toník má značku králíčka)

Verunka

Jak se jmenuje mláďátko od hada?
HADICE!

Jak se jmenuje mláďátko od orla?
ORLÍNEK!

Lucka

Jak se jmenuje mláďátko od kravičky?
KRAVÁTKO!

Jeník

Chceš s mrkvičkou, nebo s KOČOLÁDOU?