Vítání občánků

V listopadu 2019 uvítala krátkým pásmem písní a básní skupina dětí z MŠ Omice nově narozené děti naší obce.