Co se dělo v MŠ o letních prázdninách

V průběhu prázdnin proběhla v mateřské škole důležitá obnova interiérů, která zapříčinila nemožnost zajištění letního provozu.

Podnětné prostředí má vliv na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, proto třídu a přilehlé prostory oživila nová výmalba i dekorace na stěnách, které primárně vycházejí z vlastních dětských prací. Podlahu zútulnil nový velkoplošný koberec i kobercové výřezy s různorodou tematikou. Nedostatek úložných prostor vyřešily nové skříňové sestavy, čímž se nám podařilo docílit optického zvětšení prostoru a rozdělení třídy do jednotlivých herních koutů, které vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Z celkového počtu dvaceti osmi zapsaných dětí je převaha chlapců. Z toho důvodu byl oblíbený „dopravní“ herní koutek zvětšen a dovybaven nejen novými auty, ale i dopravním kobercem. Děvčatům byla pořízena nová dřevěná kuchyňka, která svou výškou odpovídá potřebám této věkové skupiny. Celek dotvořily ručně šité polštáře a podsedáky od paní ředitelky.

Cílem našeho snažení bylo oživení a částečné dovybavení třídy. Jestli se nám to povedlo, necháme na zvážení zejména děti, které v prostorách MŠ tráví nejvíce času. Jejich rozzářené oči a úsměv na rtech nám budou za naše úsilí největší odměnou. Ostatně přijďte se podívat sami!

Dovolte mi ještě touto cestou poděkovat Zastupitelstvu obce Omice za vstřícnost při realizaci oprav a všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v zářijovém čísle Omického zpravodaje.