V letošním školním roce si připomínáme 40. výročí zřízení mateřské školy v Omicích. Základní škola v Omicích byla pro nedostatek žáků uzavřena v červenci 1980 a hned v srpnu se začalo s přestavbou na školu mateřskou, jednotřídní, s celodenním provozem. Projekt vypracoval pan ing. Miloš Brzobohatý. Na pomocných pracech se podíleli i místní důchodci pod vedením pana Martina Drimla. Přestavba v hodnotě 800 000 Kčs byla zdárně dokončena již koncem roku a slavnostně otevřena 3. ledna 1981.

Za dobu své existence prošla škola i zahrada mnoha proměnami, úpravami a personálními změnami.

Kronika
Mateřská škola má i svoji kroniku, kterou v lednu 1981 započala psát tehdejší paní ředitelka Renata Petrčková. Od roku 2006 v ní už ale bohužel další záznamy uvedeny nejsou. Rádi bychom na tuto tradici navázali a chybějící roky doplnili alespoň o faktografické údaje a společné školní fotografie.

Chci Vás proto i tímto článkem oslovit a požádat o pomoc. Máte-li doma fotky či jiné vzpomínky na omická školní léta Vaše či Vašich dětí, prosím, podělte se o ně s námi (msomice@volny.cz)! Pomůžete nám doplnit a zachovat kus historie naší obce pro další generace.

Oslava výročí
I když je plánování v dnešní nejisté době hodně obtížné, rádi bychom ve spolupráci se zřizovatelem mateřské školy Obcí Omice a společně s Vámi toto výročí oslavili!

Pokud situace dovolí, plánujeme v sobotu 12. června 2021 v odpoledních hodinách budovu mateřské školy zpřístupnit veřejnosti a za příznivého počasí oslavit na školní zahradě 40 let od vybudování MŠ Omice. Kromě výstavy školních fotografií a výtvarných prací dětí se můžete těšit na zábavné odpoledne plné her v podání Brněnských písničkových tetin spojené s pasováním letošních předškoláků.

Za celý kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Pernová

Oslava 40. výročí MŠ Omice byla z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace přesunuta na měsíc září 2021!