Mateřská škola Omice se v letošním roce zapojila do celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, která si klade za cíl probudit u dětí zájem o knížky a podpořit tak rozvoj představivosti, paměti, myšlení i emocionálního zdraví.

Březen – měsíc knihy – jsme ve školce věnovali zábavnému seznamování se s literaturou a jejími žánry. Děti si přinesly své oblíbené knížky a představovaly je svým kamarádům. V námětových hrách na knihkupectví a na knihovnu se učily, jak se starat o knížky a jak je lze třídit. Vyzkoušely si, jak nelehkou práci mají spisovatelé a ilustrátoři, když knížku tvoří. Vedle těchto aktivit děti také dramatizovaly pohádky, vyráběly záložky či rozpoznávaly pohádkové melodie. Na závěr tematického bloku se chystáme navštívit ještě místní knihovnu, kde bychom rádi překvapili paní knihovnici tím, co už všechno o knížkách víme.

Do světa pohádek a pohádkových příběhů se s dětmi přenášíme i v průběhu celého roku, když před poledním odpočinkem z knížek předčítáme. Potěšilo by nás radost z četby sdílet společně s Vámi. Proto nám dovolte totou cestou oslovit všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety i strýce a pozvat je ke společnému čtení do naší mateřské školy. Přijďte nám svůj oblíbený pohádkový příběh přečíst! Budeme se těšit.

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v březnovém čísle Omického zpravodaje.

Roman a Radim
Roman u oběda při zvonění poledne:

Jé, to je KLEKÁNICE!

Radim:

To není KLEKÁNICE, to je přece OBĚDNICE!

 

Klárka P.
Reakce Klárky na otázku, k čemu kromě koukání máme oči:

No, a na čučení!

 

Terezka Š.
Rozhovor paní učitelky s Terezkou na toaletě:

Tak co, Terezko?

Terezka:

Knihu!

 

Zimní radovánky v MŠ

Radost, jakou nám nejen na školní zahradě MŠ letos zima svou sněhovou nadílkou udělala, zachycují i další fotografie ve fotogalerii.

Fotografie byly publikovány v únorovém čísle Omického zpravodaje.

Felixi, podívej, ptáček!

PÍP, PÍP!

…a slepice!

KO, KO!

…a krůta!

MŇAM, MŇAM!

Ohlédnutí za adventem v MŠ

Dobu čekání na nejkrásnější svátky v roce jsme v mateřské škole zaplnili mnoha akcemi a připomněli si s dětmi nejeden lidový zvyk a tradici.

Dny do Vánoc nám odpočítával adventní kalendář umístěný v šatně MŠ, který zpříjemňoval čekání dětem i rodičům hravými úkoly a hádankami.

6. prosince nás na předvánoční atmosféru naladil koncert dětí ze základní umělecké školy pod vedením paní Jany Stackeové. Koledováním jsme zahájili i tvořivou dílnu 11. prosince, na které jsme společně s rodiči a dětmi vyrobili papírové ozdoby a nastrojili vánoční strom.

Do pečení lineckého cukroví se děti vrhly s chutí a radami, jak pečení cukroví probíhá s maminkami a babičkami doma. A i když se uždibovalo po kouscích již v průběhu vyvalování těsta, vypichování i následného lepení marmeládou, zbyly ještě dva plné talíře pro všechny, kteří přišli na vánoční dílničku. Perníčky jsme upekli „jen“ z papíru a ozdobili bílou temperovou barvou, radost však mohly působit na oknech omické sokolovny všem, kteří se zúčastnili sobotního vánočního jarmarku. Tam si ty opravdové perníčky děti nakonec nazdobily.

Kouzlu předpovídání budoucnosti, ke kterým tradiční zvyky Vánoc přímo vybízejí, jsme neodolali ani my v mateřské škole. Na to, co nás čeká v novém roce, jsme se ptali při rozkrajování jablíček, házení bačkorou či pouštění lodiček.

Vyvěštěné zdraví a štěstí, rodinnou pohodu a mnoho příjemných setkání v novém roce 2019 Vám za kolektiv MŠ Omice přeje Mgr. Marta Vašicová.

Článek byl publikován v lednovém čísle Omického zpravodaje.

Sašenka

Při námětové hře v kostýmu princezny:

Tak a teď mi říkejte Princezno ze Mlejno!

O hloupých čertech

Výtvarné zpracování dojmů z pohádky „O hloupých čertech“ divadla Netratrdlo:

Obrázky byly publikovány v prosincovém čísle Omického zpravodaje.

Vojtík

Zítra bude besídka, jo, zítra jak přijdou mamkové…

Martínek F.

No to budou mamky, taťkové, babičky a dědečci a teta a strýc valit voči, jak máme krásný obrázky!

Podzimní tvoření v MŠ

Krásné říjnové počasí a barevné listí lákalo děti v mateřské škole ke tvoření v přírodě. A tak nám na školní zahradě ožil nejeden drak z listí a podzimní skřítek. Uvázáno bylo mnoho kytic a barevně roztříděno několik hromad listí, které vábily k řádění. Z radosti, kterou nám tyto činnosti přinášely, budeme čerpat energii po zbytek sychravě laděných podzimních dnů.

Za kolektiv MŠ Omice
Mgr. Marta Vašicová

Článek byl publikován v listopadovém čísle Omického zpravodaje.